Energiesparen

Energiesparen met Domotica

Als we denken aan energiebesparende maatregelen, denken we als vanzelf aan dubbel glas, dakisolatie, condensatieketels en dergelijke. Besparen op energie via domotica lijkt niet vanzelfsprekend, maar is het wel.

Qbus heeft samen met GE verschillende testen uitgevoerd om na te gaan hoeveel energie we kunnen besparen in een huis of in een commercieel gebouw door het Qbus systeem te installeren. De resultaten zijn verbluffend: we bespaarden 19% op verwarming en 13% op elektriciteit.

19% energiesparen op verwarming (gemiddeld 450 euro op jaarbasis…)

Klassieke verwarmingssystemen werken met een centrale thermostaat in de woonkamer, die de lokale temperatuur meet en de brander van de verwarmingsketel aanstuurt. Indien de gevraagde temperatuur hoger is dan de kamertemperatuur wordt de brander aangezet, in het omgekeerde geval stopt de brander met verwarmen. Deze manier van verwarmen leidt tot de volgende problemen:

1)      In de woonkamer is de gevraagde temperatuur nog niet bereikt, de verwarmingsketel staat aan en de pomp stuurt het warm water door de leidingen in de woning. Indien in een bepaalde ruimte de thermostaatkraan toevallig nog open staat, wordt deze ruimte verwarmd zonder dat dit nodig is en wordt er nodeloos energie verbruikt.

2)      Indien in de woonkamer een open haard of kachel brandt, en de gevraagde temperatuur wel is bereikt, slaat de verwarmingsketel af. Indien iemand van het gezin dan nog in een andere ruimte wil verblijven (bureau, kinderkamer, badkamer, ) kan die tevergeefs de thermostaatkraan van de lokale radiator volledig open zetten; gezien de verwarmingsketel niet brandt zal er geen warm water in die lokale radiator lopen en wordt de ruimte bijgevolg niet warm. Een veel voorkomende praktijk in die geval is het verhogen van de thermostaat in de woonkamer zodat de brander van de verwarmingsketel opnieuw aanslaat en de ruimte wel warmt. Maar dat leidt dan weer tot energieverlies doordat er veel meer gestookt wordt dan nodig is.

In een Qbus installatie zijn de schakelaars uitgerust met een ingebouwde temperatuursensor. Bijgevolg werken deze schakelaars ook als lokale thermostaat die in die specifieke ruimte de temperatuur meet en enkel de verwarmingskring van deze ruimte aanstuurt. Daarvoor worden de klassieke thermostaatkranen die op de radiator zelf zitten vervangen door gemotoriseerde thermostaatkranen (zoneventielen) die ofwel op de collector ofwel lokaal op de leiding zitten en daar de kring openen of sluiten in functie van de gewenste temperatuur van de specifieke ruimte.

Dit, in combinatie met magnetische raamcontacten waardoor de verwarming uitgezet wordt als het raam open staat, leidt tot gemiddeld 19% energiebesparingen op verwarming.

13% energiesparen op elektriciteit (gemiddeld 100 euro op jaarbasis…)

Door bewegingsdetectoren te gebruiken in de gangen, door dimmers te gebruiken in de meest gebruikte ruimtes, door sluipverbruik van computers, TV-toestellen, radio’s, tegen te gaan door de stopcontacten van deze verbruikers ook met Qbus te sturen, en door sferen te gebruiken (“alles uit” bij verlaten woning, “nacht” bij het slapen gaan) konden we met de Qbus installatie gemiddeld 13% besparen op de elektrische energie.

Naast dit alles laat Qbus u ook toe uw energieverbruik in het oog te houden via de EQOmmand software en kunnen allerlei energiemeters gekoppeld worden aan een Qbus systeem die u de verbruiken van water, elektriciteit, gas,… kunnen tonen zowel in real-time als in historieken (grafieken). Dit alles om het doel van uw Qbus installatie te verwezenlijken: meer comfort met minder energie.