EQOmmand

De EQOmmand software draait op een PC en laat toe een Qbus-installatie op een intuïtieve, gebruiksvriendelijke manier te besturen en te visualiseren. De klant kan zelf op een makkelijke manier grondplannen aanmaken, uitgangen toewijzen aan bepaalde kamers, etc. Ook standaard IP-cameras die het mjpeg-formaat ondersteunen kunnen makkelijk gekoppeld worden aan de EQOmmand.

Sinds kort is de EQOmmand ook uitgebreid met de Eco Dashboard applicatie. Via het Eco Dashboard kunnen alle uitgangen in de vorm van een grafiek of een meter bekeken en vergeleken worden. Ook elektriciteits-, water-, gas-, etc. meters kunnen gevisualiseerd worden. Wat is de gemiddelde temperatuur en CO2-concentratie in de living tijdens de maand oktober en hoeveel was dit vorig jaar? Hoeveel ben ik nu in het totaal aan het verbruiken, en wat zijn de grootste verbruikers? Mijn waterverbruik is deze week spectaculair gestegen – is er een lek...? Allemaal zaken die u op het Eco Dashboard kunt zien en op basis waarvan u bepaalde acties kunt ondernemen.

Downloads

Lijst Compatibele SIP-toestellen

EQommand
handleiding EQOmmand software

Versiebeheer EQOmmand

Handleiding Activatie EQOmmand
Invoeren van uw licentiecode in EQOmmand

Product varianten

EQOmmand home edition

Deze software is bedoeld voor het aansturen van uw huis via touchscreens en laptops.
EQOmmand kan je downloaden op: www.eqommand.com/

Downloads

Demofile voor Eqommand
Importeer deze file vanuit EQOmmand

EQOmmand pro

Voor de beheerder van gebouwen die een overzicht wil krijgen van verschillende uitgangen per kamer / appartement is er een EQOmmand Pro versie beschikbaar. In de EQOmmand Pro kunnen uitgangen die op verschillende controllers zitten op één scherm gekoppeld, weergegeven en bediend worden.